Vitesse

Voor deelname aan de BZS Trophy U16 komt Vitesse op bezoek bij één van haar partnerclubs. Vitesse is er van overtuigd dat samenwerken met amateurverenigin-gen bijdraagt aan een hoger voetbalniveau in de gehele regio. Voor BZS past deze samenwerking in het plaatje dat BZS staat voor zowel spelplezier als ontwikkeling.

Ontwikkeling geldt in deze zowel voor de spelers als de trainers. Vitesse zal per seizoen een aantal centrale scholings-momenten van voetbal technische aard organiseren. Tevens zal Vitesse het moge-lijk maken om bij een training van een jeugdteam van de academie mee te kijken en een presentatie bij te wonen om zodoende ervaring op te doen. De opgedane kennis kunnen de trainers vervolgens weer overbrengen op de spelers hetgeen hun ontwikkeling weer ten goede komt.